SOSmediation
Her-og-nu assistance
Forandring kan være smertefuld. Også nødvendig forandring!

SOSmediation programmet er udviklet specielt for virksomheder og offentlige instanser, der er i en forandringsproces, f.eks. på grund af sammenlægninger, fusioner, strukturelle ændringer eller øvrige vilkår, eksterne såvel som interne.

Programmet indeholder konkret assistance til beslutningstagerne og lederne i forbindelse med planlægningen, kommunikationen og forankringen af sammenlægningen m.v., så der sikres størst mulig tilfredshed og velvilje hos medarbejderne trods ændringerne i virksomheden.

I en sådan situation er det samtidig af afgørende betydning for virksomhedens og medarbejdernes velfærd, at der er et beredskab til at ”slukke brande” hurtigt og effektivt, fordi virksomheden eller instansen i forvejen er i en skrøbelig fase. Imediate indgår som neutral og upartisk ”husmediator” og tilkaldes akut, hvor der opstår situationer, der kræver øjeblikkelig håndtering.

Kontakt os for at høre nærmere om programmet, der udarbejdes individuelt i samarbejde med kunden.