KonfliktKompasset

Program for interne konflikter
Imediate Solutions anser det for en vigtig del af opgaven at uddanne virksomhedens personale i konfliktløsningsmetoderne, så flest mulige konflikter kan klares internt i virksomheden.

Nogle konflikters løsning og behandling vil dog fortsat kræve deltagelse af en neutral person, hvilket der også er taget højde for i programmet.

Elementer i pakken kan være:

  • Gennemgang af procedurer for håndtering af interne konflikter.
  • Klarlæggelse af den reelle konflikthåndtering.
  • Medarbejdertemadag og -workshops.
  • Udarbejdelse og tilpasning af procedurer.
  • Uddannelse af konfliktløsningsambassadører, typisk navnlig HR-personale på ledelsesniveau. Uddannelse af medarbejderrepræsentanter som bisiddere.

Imediate skræddersyr forløbet i samarbejde med vores kunde, så det lever op til kundens særlige behov og ønsker.