Coexist
Program for konflikter med eksterne parter
Programmet for eksterne konflikter tager udgangspunkt i, at domstol og voldgift er uhensigtsmæssige måder at håndtere konflikter på. Det er for langsomt, dyrt og lægger beslag på virksomheds ressourcer i lange perioder, ofte gennem flere år.

Programmet introducerer mediation som alternativ konfliktløsningsmetode. Metoden er skånsom, hurtig og billig. Metodens skånsomhed giver optimale muligheder for at bevare forretningssamarbejdet med den anden part. Mediation åbner for en bedre forståelse i forretningssamarbejdet. Imediate har udviklet metoden til særlig brug for virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Forløbet skræddersys i tæt samarbejde med kunden, så vi er sikre på, at det imødekommer kundens behov og ønsker.

  • Imediate afholder intensivt ledelsesrally for ledere og beslutningstagere, hvor der opnås indgående kendskab til metoden.
  • Imediate koordinerer aktiviteterne med virksomhedens faste partsrepræsentanter (advokatfirma).
  • Introduktion af interessebaserede kontrakter.
  • Gennemgang og tilpasning af virksomhedens standardkontrakter m.v.
  • Tilrettelæggelse af sessions for aktuelle konflikter eller nær-konflikter.